Het Wijkopbouworgaan Oost is een ANBI, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Op deze pagina vindt u alle door de belastingdienst vereiste gegevens over het Wijkopbouworgaan.

Naam Stichting Wijkopbouworgaan Oost
RSIN 003962489
Contactgegevens zie pagina Contact
Bestuurssamenstelling Het dagelijks bestuur bestaat uit:

C.P. Visser (voorzitter)
A.J.W.M. Berben (penningmeester)
R. Preng (tweede voorzitter)
N.J. van Apeldoorn
P.C. Broekhuizen

Beleidsplan Zie pagina Over Ons
Beloningsbeleid De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met vrijwilligers.
De vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten van het Wijkopbouworgaan kunnen voor de gemaakte onkosten een vergoeding krijgen.
Bestuursleden kunnen aanspraak maken op vacatiegeld en vergoeding van gemaakte onkosten.
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel de burgers zelf hun belangen in de sfeer van de woon-, leef- en werksituatie in hun wijk te doen behartigen.
Verslag uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2012, Jaarverslag 2013, Jaarverslag 2014 , jaarverslag 2015 , jaarverslag 2016 , jaarverslag 2017 , jaarverslag 2018 , jaarverslag 2019, jaarverslag 2020
Financiële verantwoording Jaarstukken 2012, Jaarrekening 2013, Jaarrekening 2014, jaarrekening 2015, jaarrekening 2016, jaarrekening 2017 , jaarrekening 2018, Jaarstukken 2019, jaarstukken 2020


< Terug