Wij richten ons onder andere op:

    • Het helpen op gang brengen en houden van bewonersinitiatieven. Dit kunnen initiatieven van verschillende aard zijn, zolang het maar gaat over de verbetering van de buurt. Dus het hoeft niet alleen te gaan over de fysieke omgeving (schoon, heel en veilig) maar het kan ook over de leefbaarheid en sociale of culturele aangelegenheden in de buurt gaan (bijvoorbeeld het bevorderen van contacten tussen bewoners). Een bewonersinitiatief kan een werkgroep, projectgroep of actiegroep zijn, die zijn aandacht richt op een specifiek aspect. We staan open voor alle bewonersinitiatieven en kunnen die op een flexibele manier tegemoet treden. Het Wijkopbouworgaan laat ruimte voor eigen initiatief van vrijwilligers én beroepskrachten.
    • Het ondersteunen of op ons nemen van de financiële, administratieve en juridische organisatie van bewonersgroepen.
    • Het bevorderen van bewonersinvloed op het beleid in de wijk. We helpen bewoners de weg te vinden om die invloed te kunnen uitoefenen.

      Alle in het wijkcentrum aanwezige faciliteiten (vergaderruimte, computers, kopieerapparatuur, dossiers, archief en financiële middelen) en de inzet van administratieve ondersteuning en opbouwwerk staan ter beschikking van initiatieven van bewoners.Bestuur en Wijkraad

Het Wijkopbouworgaan wordt bestuurd door de Wijkraad. De leden van de Wijkraad zijn bewoners van de verschillende buurten die een bewonersgroepring of -organisatie vertegenwoordigen. De leden van de Wijkraad vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bewoners van Amsterdam Oost.

De Wijkraad vergadert om de twee maanden. In de vergaderingen komen allerlei onderwerpen aan de orde die het wel en wee van de bewoners in de buurten van Oost betreffen. De vergaderingen zijn openbaar, evenals de agenda en het verslag.
Uit haar midden kiest de Wijkraad een dagelijks bestuur dat de lopende zaken afhandelt en zorgt voor een goede voorbereiding en verslaglegging van de Wijkraadsvergaderingen.
Voor vergaderdata zie Bijeenkomsten.
Voor verslagen zie Archief.

Het Wijkopbouworgaan heeft ervaring met het ondersteunen van bewoners en bewonersgroepen en met aandacht vragen bij de politiek of het stadsdeelbestuur voor kwesties waar bewoners belang bij hebben.Wij werken sinds jaar en dag met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de zaak.
Ook hebben we ervaring in het organiseren van themavergaderingen in de buurten en debatten tussen bewoners en politici. Die ervaring willen we graag inzetten in samenwerking met actieve bewonersgroepen voor heel Oost.
Het doel is en blijft een betere buurt, en door samenwerking kunnen we dat bereiken!

 

Het Wijkopbouworgaan Oost is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
De ANBI gegevens vind u hier>

< Terug