Burgers in Amsterdam Oost die vertegenwoordigd zijn in bewonersorganisaties, communities, burgerinitiatieven hebben besloten nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Met de samenwerking willen de organisaties de krachten bundelen en een goede uitgangspositie opbouwen in de discussie over de lokale democratie en om de veranderingen in 2014 het hoofd te bieden.

Lees hier het persbericht over de samenwerking>