2_random.jpg

Verandering op Kamerlingh Onneslaan

Veranderingen op de Kamerlingh Onneslaan!!!

Beste leden en vrijwilligers van We Doen Het Samen,

Nu de verbouwing klaar is zijn we weer terug op de Kamerlingh Onneslaan 34
Er is echter 1 ding veranderd:
Ons kantoor is vanaf 20 maart niet meer geopend op dinsdagochtend maar op dinsdagmiddag van  12.00 tot 16.00 uur.
De donderdagochtend blijft ongewijzigd van 9.00 tot 12.00 uur.

Heeft u vragen over onze activiteiten of wilt u zich aanmelden voor een busreis dan staan wij u graag te woord op dinsdagmiddag en donderdagochtend op tel. nr. 693 99 23

Namens het Bestuur van We Doen Het Samen

Annelies en Maria

*

OVER ONS

Het Wijkopbouworgaan Oost is er voor en door de bewoners van Amsterdam Oost. Ons doel is dienstverlening aan bewoners en bewonersgroepen en het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor een goede leefsituatie in de wijk. Wij zijn een organisatie van vrijwilligers en worden in beperkte mate ondersteund door een beroepskracht vanuit een grote welzijnsstichting.

Lees meer

*

AANKONDIGINGEN

 Nieuwsgierig naar de BuurtbOOST?

uinodiging 5 4 18 bb

 

  

 

 

 

 

 

 

De volgende Buurtboost is op 5 april. Aanvang 16 uur, in Café Genieten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

DWARS door de jungle in april:
Op moment van verschijnen van de flyer was nog niet zeker dat ook Bert Hiddema te gast zou zijn. Hij komt praten over zijn volgende boek over Cruyff. Ook Bas van Vliet staat niet vermeld, hij is gekozen in de nieuwe stadsdeelraad en gaat uitleggen wat hij daar al dan niet kan betekenen op het lokaal politieke niveau.
Klik hier voor meer informatie

talkshow april18